Uddannelse

Der er mange uddannelsesveje ind til jernbanebranchen. Der er brug for ingeniører, der har kendskab til trafikplanlægning, signalanlæg, kørestrøm, tog og spor – og samspillet mellem disse teknikker. Men samtidig er der også brug for fx ingeniører med en baggrund inden for IT, konstruktioner, geoteknik osv.

Studerende

DTU hører blandt de universiteter i Norden, hvor der ikke bare tilbydes en almen uddannelse i mobilitet, transport og logistik. Man kan også fordybe sig i retning af jernbaneteknologi, ledelse og planlægning af togdrift. Som begyndelse på et studieprogram kan du f.eks. indskrive dig på Motolo (Mobilitet, Transport og Logistik), men det kan også være at du tænker Byggeri og Infrastruktur, som et spændende fagfelt. Hvis du ønsker at udfordre jernbanens udviklingspotentiale, tilbydes på kandidatniveau. Der findes et antal institutter på DTU, hvor forskningsgrupper beskæftiger sig med optimering og teknisk udvikling af jernbanesektoren, og hvor kurser i jernbaneteknologi og -planlægning udbydes.

På Kandidatuddannelsen (MSc) på Transport og Logistik er der mulighed for at vælge fag, som kombinerer den tekniske baneinfrastruktur (herunder linjeføring, spordesign og el-drift) med trafikplanlægning. Disse fag kan også være en del af det forløb, som du ønsker på byggeteknologi. Du kan også kombinere jernbanefag på f.eks. elektroteknologi og mekanik, fotonik, computing og matematisk modellering, business analytics samt design & innovation.

Som studerende har du rig mulighed for at indgå i samarbejder med jernbanevirksomheder både i forbindelse med opgaver på kurserne, og ikke mindst i forbindelse med udarbejdelsen af specialet. Du vil blive guidet og få hjælp hertil. DTU's database med studenterprojekter kan være en indgang til at matche virksomhed og studerende. 

Jernbanebranchen er en stor og tværfaglig branche. Hvis du har brug for at blive inspireret til, hvad du kan lave efter endt uddannelse, så kan du læse en række interviews med tidligere studerende - find dem øverst til højre på denne side.

På Diplomingeniøruddannelsen (BEng) inden for Mobilitet, Transport og Logistik arbejder man fra starten med samfundets puls, dvs. det kredsløb af transportinfrastruktur som er livsvigtig for den nationale økonomi, erhverv og industri. I relation til den kollektive trafik og den skinnebårne infrastruktur følges kurser i jernbanetrafikale og jernbanetekniske emner, ligesom der findes flere logistik- og optimeringskurser, med mulighed for at fokusere på jernbanerelaterede cases.

Dertil kan den obligatoriske ingeniørpraktik med fordel tilbringes i en jernbanevirksomhed – det kan være Banedanmark, DSB, Metro eller andre - eller en rådgivende virksomhed som arbejder med jernbaner i Danmark eller i udlandet. Der er mange gode muligheder for praktikophold i branchen.

Det afsluttede diplomingeniørprojekt kan herefter udarbejdes med en jernbanerelateret problemstilling, evt. i et fortsat samarbejde med virksomhed i banebranchen.

Kurser

I jernbanebranchen er der behov for nye kandidater med kendskab til jernbanens tekniske sider. Du kan vælge jernbanekurser til alt efter hvordan det i øvrigt passer med dine interesser.

Kurser som du kommer igennem på diplomingeniøren:

62622 Baneteknologi og drift: fra idé til fuld fart  Efterår 5 ECTS 
62276 Vej- og baneprojektering

 Forår & efterår

5 ECTS
62381 Trafik- og transportplanlægning  Forår 10 ECTS
62623 Bæredygtighed, mobilitet og samfund  Forår 10 ECTS

*) Kurserne holdes primært på dansk

 

Kurser der tilbydes på kandidaten:

34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner  Efterår  5 ECTS 
12452 Baneprojektering og vedligeholdelse Forår 10 ECTS

*) Også dilpom-studerende kan tage tage disse kurser

 

Forslag til at supplere:

42973 Planlægning og modellering af infrastruktur Efterår  10 ECTS 
42185 Planlægning og modellering af kollektiv trafik Efterår  5 ECTS
42283 Smarte byer Forår 10 ECTS 
42187 Analyse af transportsystemer: Udbud og Modellering Forår 5 ECTS

 

Hvis man har tænkt sig at læse inden for Transport & Logistik, er der i ovenstående givet forslag til, hvordan man kan sammensætte en jernbanepakke med de mest relevante kurser. Et studieprogram med god jernbaneforståelse kan derfor se ud som følger:

  • 30 ECTS skal omfatte almene fagkompetencer, som læses sammen med MSc-studerende på transportområdet.
  • 30 ECTS hvor man inden for en teknologisk specialisering kan vælge at tage 15 ECTS på 34345 og 11404. Disse kan kombineres med andre fag, f.eks. 15 ECTS inden for assessment i 42879 + 42372 eller 15 ECTS i projektledelsesdiscipliner + risk management i 42433 + 02431.
  • 30 ECTS med valgfrie point, hvor der kan vælges mellem DTU’s kurser. Det er også tilladt at kombinere sin DTU uddannelse med kurser på andre universiteter (hvis DTU har sikret aftale med det pågældende).
  • 30 ECTS kan anvendes til et studie inden for et jernbanerelateret emne, når der skal skrives speciale.

 

Kontakt RailTech DTU Henrik Sylvan, hvis du gerne vil vide mere
- om at blive jernbaneingeniør i en sektor, der beskæftiger 20.000 ansatte i private og offentlige virksomheder,
- om praktikmuligheder, eller
- om andre samarbejdsmuligheder med jernbanevirksomhederne. 

Kontakt

Railtech

Henrik Sylvan

Henrik Sylvan Centerleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45251537

Studieleder diplomuddannelsen

Samuel Brüning Larsen

Samuel Brüning Larsen Lektor Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik Mobil: 93510784

Studieleder kandidaten

Stefan Eriksen Mabit

Stefan Eriksen Mabit Lektor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45251510