Ringsted-Femern

Jernbaneuddannelse.....

Er det noget for dig?

Kan du fx se dig selv involveret i arbejdet på Ringsted-Femern banen, som ovenstående brotegning stammer fra?


Uddannelse

Der er mange uddannelsesveje ind til jernbanebranchen. Der er brug for ingeniører, der har kendskab til trafikplanlægning, signalanlæg, kørestrøm, tog og spor – og samspillet mellem disse teknikker. Men samtidig er der også brug for fx ingeniører med en baggrund inden for IT, konstruktioner, geoteknik osv.

DTU har som det eneste universitet i Danmark en jernbaneteknologilinje. Fagene er forankret hos transportforskerne på DTU Management Engineering suppleret med relevante undervisere fra andre DTU-institutter og eksterne ingeniører.

Jernbanestudielinjen giver den studerende mulighed for at tage en hel overbygning (MSc) med koncentreret fokus på jernbaneteknologi. Der er dertil også studerende, som tager dele af linjen suppleret med kandidatfag fra andre uddannelseslinjer. Endelig er det også en mulighed at tage jernbaneteknologifag på diplomingeniøruddannelserne. 

Hvor finder du de jernbanerelaterede kurser

Kandidatuddannelsen (MSc) på Transport og Logistik er der mulighed for at vælge studielinjen Railway Technology (RT), som kombinerer den tekniske infrastruktur (spor, signaler, kørestrøm osv.) med trafikplanlægning.

Som studerende har du rig mulighed for at indgå i samarbejder med jernbanevirksomheder både i forbindelse med opgaver på kurserne, og ikke mindst i forbindelse med udarbejdelsen af specialet. DTU's database med studenterprojekter kan være en indgang til at matche virksomhed og studerende. 

Jernbanebranchen er en stor og tværfaglig branchen. Hvis du har brug for at blive inspireret til, hvad du kan lave efter endt uddannelse, så kan du læse en række interviews med tidligere studerende - find dem øverst til højre på denne side. DTU arrangerer jævnligt karrierearrangementer, hvor du kan blive inspireret - se beskrivelse af det seneste her

Kurser

Du har både mulighed for at tage alle kurser på linjen, men du kan også tage et enkelt eller flere kurser som tilvalg en andre studielinjer på DTU. 

Obligatoriske kurser på linjen:

 42880 Railway Operations and Management Efterår   5 ECTS
 34345 Signalling Systems and Technology for Railways 
(teknologisk specialiseringskursus)
Efterår   5 ECTS
 42878 Rolling Stock acquisition and Management
(teknologisk specialiseringskursus)
Juni  5 ECTS

Valgfrie kurser på linjen:

02431 Risk Management Januar 5 ECTS
 42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems Efterår 10 ECTS
 42877 Railway Design and Maintenance Forår  10 ECTS
 42886 Optimisation of operational transport systems Efterår  5 ECTS
 42887 Vehicle Routing and Distribution Planning Efterår  5 ECTS

Dertil er der en lang række anbefalede suppleringskurser - se uddannelses hjemmeside (kun engelsk) for en komplet liste. 

Diplomingeniøruddannelsen (BSc) Mobilitet, Transport og Logistik har de studerende et jernbanetrafikteknik-kursus, ligesom der er flere logistik- og optimeringskurser, hvor de studerende kan vælge at fokusere på jernbanerelaterede cases.

Dertil kan den obligatoriske ingeniørpraktik på 5. semester med fordel tilbringes i en jernbanevirksomhed - enten en statslig som Banedanmark, DSB eller Trafikstyrelsen - eller en rådgivende virksomhed som arbejder med jernbaner i Danmark eller i udlandet. Der er mange gode muligheder for praktikophold i branchen.

Slutteligt kan det afsluttede diplomingeniørprojekt også udarbejdes med en jernbanerelateret problemstilling. Diplomprojektet kan med fordel udarbejdes i samarbejde med en jernbanevirksomhed eller -styrelse. I DTU's projektdatabase bliver opslag fra virksomheder, der søger samarbejder med studerende slået op.  

Kontakt RailTech DTU hvis du gerne vil vide mere om jernbaneuddannelserne, om praktikmuligheder eller om andre samarbejdsmuligheder med jernbanevirksomhederne.