Om os

Centeret for jernbaneteknologi er indgang til DTU's kompetencer på jernbaneområdet og dertil relaterede fagområder samt relevante ekspertiser. Centeret koordinerer uddannelse og rådgivning, og skaber derved den nødvendige grad af tværfaglighed i DTU's opgaveløsning på jernbaneområdet.

I DTU’s Center for jernbaneteknologi koordinerer forskere fra forskellige institutter deres fagviden med henblik på at udvikle nye, tværdisciplinære løsninger på de mangfoldige og komplekse udfordringer, som virksomheder og organisationer i jernbanebranchen står overfor.

Samarbejde med BaneBranchen
Etableringen af jernbanecenteret er skabt som et fællesinitiativ af BaneBranchen og DTU, og har til formål at sikre en effektiv organisering af samarbejdet mellem DTU og de mange aktører og interessenter i sektoren, samt at imødekomme branchens ønske om entydige kommunikationslinjer og større synlighed i DTU’s fagmiljøer.
RailTech DTU koordinerer de jernbanerelevante aktiviteter på DTU inden for uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning.

Samarbejdet om RailTech DTU er indgået mellem Banebranchens bestyrelse og DTU. Internt på DTU er der nedsat en styregruppe, som er sammensat af direktører og repræsentanter fra relevante institutter og DTU’s direktion.

 

Sekretariatet, som består af den daglige ledelse ved centerleder og en centerkoordinator, refererer til Styregruppen. Dertil er der nedsat en koordinationsgruppe på tværs med nøglemedarbejdere fra alle DTU’s deltagende institutter.

Den daglige ledelse står sekretariatet for og omfatter initiering, implementering og koordinering af aktiviteter internt på DTU og ud af huset-aktiviteter.

Identificere behovet for sektorspecifikke uddannelser
På uddannelsesområdet arbejder centret med at identificere behovet for sektorspecifikke uddannelser i samarbejde med jernbanebranchen, og styrke markedsføringen af uddannelserne over for de studerede. Branchens synlighed i DTU’s studiemiljø øges blandt andet ved at centret fungerer som platform for formidling af jernbanebranchens studenterprojekter, data, cases, studiejobs, praktikophold, etc. til DTU’s studerende.

Centret driver endvidere et kontaktforum, hvor transportmyndigheders og organisationers ønsker om og behov for konkret forskningsbaseret rådgivning og projektsamarbejde drøftes og kanaliseres videre til de relevante DTU-institutter og fagmiljøer. Branchens store faglige spændvidde afføder et behov for tværfaglige løsninger, som koordineres i dette kontaktforum.

Kontakt sekretariatet for yderligere info - railtech@dtu.dk

Samarbejde på tværs på DTU
Centret bygger på et samarbejde mellem DTU Management, DTU Compute, DTU Fotonik, DTU Elektro, DTU Byg, DTU Vind, DTU Mekanik og DTU Diplom.

Kontakt

Henrik Sylvan
Centerleder
DTU Management
45 25 15 37