Om os

RailTech DTU udgør branchens indgang til DTU's kompetencer på jernbaneområdet og dertil relaterede fagområder samt relevante ekspertiser. Centeret koordinerer uddannelse og rådgivning, og skaber derved den nødvendige grad af tværfaglighed i DTU's opgaveløsning på jernbaneområdet.

RailTech DTU er et center uden mure, som giver forskere og specialister fra forskellige institutter en fælles samarbejdsplatform. Herfra kan trækkes fagviden med henblik på at udvikle nye, tværdisciplinære løsninger på de mangfoldige og komplekse udfordringer, som virksomheder og organisationer i jernbanebranchen står overfor.

 

Samarbejde med BaneBranchen
Etableringen af centeret 
RailTech er skabt som et fællesinitiativ af BaneBranchen og DTU, og har til formål at sikre en effektiv organisering af samarbejdet mellem DTU’s banefaglige miljøer og de mange aktører og interessenter i sektoren.


Samarbejdet om 
RailTech DTU er indgået mellem Banebranchens bestyrelse og DTU. Lederen af RailTechs sekretariat holder løbende kontakt med branchens bestyrelse. Internt på DTU er der nedsat en koordinationsgruppe med repræsentanter fra institutterne.

Organisation

Sekretariatet, som består af den daglige ledelse ved centerleder og en centerkoordinator, refererer til Styregruppen. Dertil er der nedsat en koordinationsgruppe på tværs med nøglemedarbejdere fra alle DTU’s deltagende institutter.

Den daglige ledelse står sekretariatet for og omfatter initiering, implementering og koordinering af aktiviteter internt på DTU og ud af huset-aktiviteter.

Identificere behovet for sektorspecifikke uddannelser
På uddannelsesområdet arbejder centret med at identificere behovet for sektorspecifikke uddannelser i samarbejde med jernbanebranchen. 
Railtech DTU markedsfører uddannelsesmulighederne over for de studerende. Branchens synlighed i DTU’s studiemiljø øges blandt andet ved at centret fungerer som platform for formidling af jernbanebranchens studenterprojekter, data, cases, studiejobs, praktikophold, etc. til DTU’s studerende.

Centret driver endvidere et kontaktforum, hvor transportmyndigheders og organisationers ønsker om og behov for konkret forskningsbaseret rådgivning og projektsamarbejde drøftes og kanaliseres videre til de relevante DTU-institutter og fagmiljøer. 

Samarbejde på tværs på DTU
Centret bygger på et samarbejde mellem DTU Management, DTU Engineering Technology, DTU Sustain, DTU Compute, DTU Electro Photonics, DTU Construct & DTU Mechanical Engineering.

Kontakt

Henrik Sylvan

Henrik Sylvan Centerleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45251537