Projekter

Projekter med relation til jernbanen findes bredt fordelt på institutter og fagområder

Jernbanerelaterede projekter på DTU

På tværs af institutterne på DTU bliver der forsket i emner, der relaterer sig til jernbanen. Nedenfor er en række af de aktuelle forskningsprojekter:

  • RobustRails - forankret på DTU Management og med deltagelse fra DTU Compute, DTU Fotonik og DTU Transport
  • Intelliswitch - forankret på DTU Wind og med deltagelse fra DTU Elektro, DTU Mekanik og DTU Compute - samt med Banedanmark som en vigtig partner
  • IPTOP - forankret på DTU Transport og med deltagelse fra DTU Management og DTU Compute - samt med Banedanmark, Rapidis, Movia, DSB og Trafik- og Byggestyrelsen som vigtige partner
  • Roads2Rails - projektansvaret ligger på Teknologisk Institut, mens et på DTU er forankret på Byg - dertil med deltagelse af Banedanmark, Atkins Danmark og Arkil

Kontakt

Henrik Sylvan
Centerleder
DTU Management
45 25 15 37