Projekter

Jernbanerelaterede projekter på DTU

Metro

På tværs af institutterne på DTU bliver der forsket i emner, der relaterer sig til jernbanen. Nedenfor ses en række eksempler:

  • EASIER - DTU Management skaber modeller med kunden som jernbanens fokus, hvor det bliver meget lettere, mere tilgængeligt og trygt at hoppe på toget. 
  • 5GRAIL - DTU Fotonik deltager i projektet om fremtidens trafikstyringsteknologi FRMCS. Jernbanens hovedorganisation UIC er koordinator.
  • SORTED Mobility - Fremtidens togsystem er ikke bare førerløst, men selvstyrende og skaber større robusthed og efterspørgsel. DTU Management er med i projektet.
  • Roads2Rails - projektansvaret ligger på Teknologisk Institut, mens det på DTU er forankret på Byg - dertil med deltagelse af Banedanmark, ATKINS og Arkil

  • Intelliswitch- forankret på DTU Wind og med deltagelse fra DTU Elektro, DTU Mekanik og DTU Compute - samt med Banedanmark som en vigtig partner

  • IPTOP - forankret på DTU Transport og med deltagelse fra DTU Management og DTU Compute - samt med Banedanmark, Rapidis, Movia, DSB og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som vigtige partnere

  • RobustRails - forankret på DTU Management og med deltagelse fra DTU Compute, DTU Fotonik og DTU Transport