Projekter

Jernbanerelaterede projekter på DTU

På tværs af institutterne på DTU bliver der forsket i emner, der relaterer sig til jernbanen. Nedenfor ses en række eksempler:

  • Roads2Rails - projektansvaret ligger på Teknologisk Institut, mens det på DTU er forankret på Byg - dertil med deltagelse af Banedanmark, ATKINS og Arkil

  • Intelliswitch - forankret på DTU Wind og med deltagelse fra DTU Elektro, DTU Mekanik og DTU Compute - samt med Banedanmark som en vigtig partner

  • IPTOP - forankret på DTU Transport og med deltagelse fra DTU Management og DTU Compute - samt med Banedanmark, Rapidis, Movia, DSB og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som vigtige partnere

  • RobustRails - forankret på DTU Management og med deltagelse fra DTU Compute, DTU Fotonik og DTU Transport

Kontakt

Henrik Sylvan
Centerleder
DTU Management
45 25 15 37