Samarbejde

RailTech DTU kan hjælpe med at finde den helt rigtige forsker til dig!

Vi kan hjælpe med at formidle kontakt til de rette forskere på DTU, så vi sammen kan sikre os, at der bliver igangsat gode samarbejdsprojekter mellem forskere, myndigheder, virksomheder og organisationer. DTU kan levere den forskningsbaserede viden på jernbaneområdet.

Vi er åbne for nye samarbejdsmuligheder, der både kan være korte og meget specifikke bestillingsarbejder og længere udviklingsorienterede projekter.

Samfinansieret forskning

Forskning der typisk er finansieret ved, at både virksomheden og DTU bidrager med ressourcer til projektet. Projektet kan også være medfinansieret af en bevilling fra f.eks. Innovationsfonden. Det statslige bidrag betyder, at udbyttet fra projektet skal komme hele samfundet til gode.

Rekvireret forskning – indtægtsdækket virksomhed

Forskning på kommercielle vilkår som f.eks. konsulentydelser, analyser, målinger og afprøvninger. Rekvireret forskning finansieres fuldt ud af den virksomhed, som har bestilt forskningen.


Kontakt

Henrik Sylvan
Centerleder
DTU Management
45 25 15 37